Bliv sponsor - bliv VIP

Indbetaling af sponsorater sker til
bankkonto 1436 1300 498 759

BLIV SPONSOR FOR TRÆSKOSLAGET

Aktiviteterne tilstræbes afviklet ved hjælp af kontrahenternes frivillige, ulønnede deltagelse/arbejdsindsats.  Alligevel vil der være mange udgifter, som kræver, at projektet har et solidt økonomisk fundament.  Der vil fx være udgifter til kranse, lokaleleje, porto, plakater, dirigenthonorar, bustransport, afspærring, forplejning til mandskab og meget meget andet.

En sponsor (VIP) er naturligvis selvskreven som gæst ved bl.a. kransenedlæggelse, mindegudstjeneste og den afsluttende VIP-reception.

Sponsorater indtegnes ved brug af denne blanket.
Sponsorater tegnes og yderligere information gives i øvrigt ved  henvendelse til formanden for komitéen, kriminalinspektør Bruno Juul, tlf. 5665 4691 eller ved e-mail.

   

Ændret 10-08-2007 20:50